ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookYoutubee-Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัด "โครงการกฤษฏีกาสัญจร"

อ่านต่อ

โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (รุ่นที่ 2)

อ่านต่อ

06. 2018